Veelgestelde vragen

Moet ik een medewerker doorbetalen bij ziekte?

Ja. Gedurende de eerste 52 weken is dat 91% van het loon en gedurende de 53ste tot en met de 104e week 80%, waarbij geldt dat er minimaal recht is op het voor de werknemer geldende wettelijke minimum loon. De 1ste dag van arbeidsongeschiktheid geldt als wachtdag.

De door Topselect aan de medewerker uitbetaalde uren worden bij u in rekening gebracht. Zie hiervoor ook onze Algemene Voorwaarden.

Voor oproepkrachten geldt dat als hij/zij is opgeroepen om te komen werken en ziek is of ziek wordt tijdens de werkzaamheden, hij/zij recht heeft op doorbetaling van loon.

Op grond van artikel 7:629 BW heeft de medewerker recht op doorbetaling van loon bij ziekte gedurende maximaal twee jaar. Dit geldt uiteraard slechts voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Zie hierover ook de arbeidsvoorwaarden van Topselect.