Veelgestelde vragen

Moet ik een medewerker doorbetalen bij ziekte?

Werkt uw medewerker voor de Universiteit Utrecht dan zijn de bepalingen uit de dan geldende cao-Nederlandse Universiteiten en de ZANU van toepassing. Voor meer informatie: www.vsnu.nl

Werkt de medewerker voor een andere organisatie, dan is de dan geldende cao of regeling van de betreffende inlener van toepassing. Is er geen cao of regeling?  Dan gelden de wettelijke regelingen. Zie rijksoverheid.nl

De medewerker heeft recht op doorbetaling van loon bij ziekte gedurende maximaal twee jaar. Dit geldt uiteraard slechts voor de duur van de arbeidsovereenkomst.