Veelgestelde vragen

Hoe word ik aangemeld bij Topselect?

De opdrachtgever meldt u aan. U ontvangt vervolgens een e-mail met het verzoek uw gegevens in te vullen en een afspraak te maken voor controle van uw ID. Op basis van deze gegevens stelt Topselect een arbeidsovereenkomst op. Nadat u bent langs geweest met uw ID, ontvangt u de arbeidsovereenkomst digitaal  ter ondertekening.

Als u al eerder bij Topselect heeft gewerkt kunt u contact met ons opnemen. Wij kijken dan of de gegevens die bij ons bekend zijn nog kloppen. Denk bijvoorbeeld aan uw adres, bank- of girorekening of de inhouding van loonheffingskorting.

Topselect voorziet elk identificatie document van een watermerk. Zodat duidelijk is dat het om een kopie gaat dat alleen bestemd is voor Topselect.

Bent u oproepkracht dan is de opzegtermijn één maand. Opzeggen kan ook tussentijds, mits dit is afgestemd en akkoord is met uw feitelijk leidinggevende. Opzeggen kan door het ontslag formulier in te vullen en te versturen. U vindt dit formulier in uw TIS account.

Heeft u een maandloon contract, dan kunt u in afstemming met uw feitelijk leidinggevende opzeggen. De opzegtermijn is één maand en kan per eerste van de maand. U kunt opzeggen door een mail te sturen waarin uw leidinggevende ook akkoord gaat met de opzegging.

U kunt hiervoor een verzoek bij ons indienen via info@topselectgroep.nl

Topselect valt deels onder de cao voor uitzendkrachten (ABU-cao). Dit geldt voor de bepalingen omtrent ziekte en verlof. Ook maakt Topselect gebruik van de verruimde ketenregeling. Voor het overige volgt Topselect de regelgeving uit het Burgerlijk Wetboek. Zie voor meer informatie onze arbeidsvoorwaarden.