Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een maandloner, een flexmedewerker en een oproepkracht?

Een maandloner is in dienst bij Topselect voor een vast aantal uren per week en voor een periode van minimaal drie aaneengesloten maanden. Het in de overeenkomst vastgestelde salaris wordt maandelijks uitbetaald. De medewerker hoeft geen urenbriefjes in te dienen.

Een flexmedewerker met vaste uren krijgt een arbeidsovereenkomst met vaste uren per week. Van de vastgestelde uren mag 30% naar boven en 30% naar beneden worden afgeweken. Omdat de gewerkte uren een kleine marge hebben, moet de medewerker wel urenbriefjes indienen.

Een oproepkracht krijgt een arbeidsovereenkomst voor een wisselend aantal uren (‘nuluren contract’). Uren dienen wekelijks gedeclareerd te worden via een urenbriefje.

Zie voor overige verschillen in rechten en plichten de Informatie-en Arbeidsvoorwaarden.

Bij een payroll constructie is Topselect de juridische werkgever van uw medewerker. Dit betekent dat Topselect de werkgevers risico’s draagt. Daarnaast neemt Topselect alle administratieve taken van u over. Van het opstellen van contracten tot het uitbetalen van loon.

Nee, Topselect is geen uitzendbureau, maar een payrollbedrijf. Wij nemen een door de opdrachtgever zelf geselecteerde medewerker voor een vastgestelde periode in dienst.

Artikel 8 lid 2 uit de Algemene voorwaarden van Topselect bepaalt:


Alle aanspraken op auteursrecht, octrooirecht en andere rechten van intellectuele eigendom die Topselect detacheringen zal verwerven door de werkzaamheden van de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever vallen de opdrachtgever toe.

Met andere woorden:  Topselect maakt op geen enkele manier aanspraak op rechten van intellectueel eigendom. Deze komen toe aan de opdrachtgever/inlener.