Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een maandloner, een flexmedewerker en een oproepkracht?

Een maandloner is in dienst bij Topselect voor een vast aantal uren per week en voor een periode van minimaal drie aaneengesloten maanden. Het in de overeenkomst vastgestelde salaris wordt maandelijks uitbetaald.

Een flexmedewerker met vaste uren krijgt een arbeidsovereenkomt met daarin vaste uren per week opgenomen. Van de vastgestelde uren mag 30% naar boven en 30% naar beneden worden afgeweken Omdat de gewerkte uren een kleine marge hebben, moet de medewerker wel urenbriefjes indienen.

Een oproepkracht krijgt een arbeidsovereenkomst voor een wisselend aantal uren (‘nuluren contract’)  en krijgt alleen uitbetaald als hij/zij naar aanleiding van een oproep van de opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht.

 

Zie voor overige verschillen in rechten en plichten de Informatie-en Arbeidsvoorwaarden.

Bij een payroll constructie is Topselect de juridische werkgever van uw medewerker. Dit betekent dat Topselect de werkgevers risico’s draagt. Daarnaast neemt Topselect alle administratieve last van u over. Van het opstellen van contracten tot het uitbetalen van loon.

Nee, Topselect is geen uitzendbureau, maar een payrollbedrijf. Wij nemen een door de opdrachtgever zelf geselecteerde medewerker voor een vastgestelde periode in dienst.

Alle rechten die betrekking hebben op het intellectuele eigendom vallen toe aan de opdrachtgever. Zie Artikel 8 lid 2 uit de Algemene voorwaarden van Topselect.