Veelgestelde vragen

Heb ik recht op vakantiegeld en vakantiedagen?

Als u oproepkracht bent, worden naast uw salaris reserveringen opgebouwd voor vakantiegeld en vakantiedagen (verlofuren). Het vakantiegeld wordt jaarlijks in mei uitgekeerd, of als u eerder uit dienst gaat, één maand na het einde van het dienstverband. Op uw loonstrook kunt u zien hoeveel vakantiegeld u heeft opgebouwd.

Als u een vrije dag opneemt geeft u dit aan in uw urenbriefje. U kiest hiervoor de optie 'verlofuren'. Op uw urenbriefje kunt u zien hoeveel verlofuren u heeft opgebouwd.

Als u een maandloon contract heeft, is in uw arbeidsovereenkomst opgenomen op hoeveel doorbetaalde verlofuren u recht heeft. Verlofuren worden niet uitbetaald, u wordt geacht deze gedurende de looptijd van uw contract op te nemen.  Het vakantiegeld wordt jaarlijks in mei uitgekeerd, of als u eerder uit dienst gaat, één maand na het einde van het dienstverband.

Bij oproepkrachten worden uren uitbetaald als de feestdag valt op een dag waarop u normaal gesproken zou werken/opgeroepen bent. Op uw urenbriefje kunt u deze uren invullen onder de optie 'feestdagen'.  Heeft u een maandloon contract dan krijgt u op feestdagen gewoon doorbetaald als het gaat om een dag waarop u normaal gesproken zou werken.

Doorbetaalde feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, 5 mei (in lustrumjaren), Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Koningsdag. Brugdagen worden niet doorbetaald.

Bent u oproepkracht, dan geeft u de verlofuren door aan Topselect via een urenbriefje in uw TIS account. U kiest hiervoor de optie 'verlofuren'. Uren worden alleen uitbetaald als er voldoende reservering is opgebouwd. In uw urenbriefje kunt u zien hoeveel uren u heeft opgebouwd.

Maandloners ontvangen, zodra ze in dienst zijn bij Topselect, een uitnodiging van Verlof app. Via dit systeem kunt u, nadat uw leidinggevende akkoord heeft gegeven, uw verlof uren doorgeven aan Topselect. U ziet ook direct hoeveel verlof uren u (nog) heeft.

Gedurende de eerste 52 weken heeft u recht op 91% van uw loon en gedurende de 53ste tot en met de 104e week op 80%, waarbij geldt dat er minimaal recht is op het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon. De 1ste dag van arbeidsongeschiktheid geldt als wachtdag.

Voor oproepkrachten geldt deze regeling alleen voor de dag(en) dat u bent opgeroepen en ingepland of ziek wordt tijdens uw werkzaamheden.  De 1ste dag van arbeidsongeschiktheid geldt als wachtdag.

U heeft recht op doorbetaling van loon bij ziekte gedurende maximaal twee jaar. Dit geldt uiteraard slechts voor de duur van uw arbeidsovereenkomst. Zie hierover ook de arbeidsvoorwaarden van Topselect.

U dient zich op de eerste verzuimdag door ziekte zo spoedig mogelijk af te melden bij Topselect. Dit kan via een e-mail. Daarnaast informeert u ook uw feitelijk leidinggevende. Als u weer beter en aan het werk bent, stuurt u een bericht aan Topselect.

U kunt een afspraak maken bij de bedrijfsarts als u vragen heeft over uw werk en (dreigende) gezondheidsklachten. Tijdens dit gesprek zal de bedrijfsarts samen met u bekijken wat de vervolgstap zou kunnen zijn. Meer informatie vindt u hier.