Veelgestelde vragen

Bouw ik pensioen op bij Topselect?

Per 1 januari 2024 bouwen payrollmedewerkers van Topselect pensioen op vanaf 18 jaar. (dit was 21 jaar)

Werkt u bij Topselect, dan bouwt u pensioen op bij Doenpensioen van a.s.r. (voorheen Brand New Day).

Wat houdt het in?

> Medewerkers van 18 jaar en ouder, bouwen vanaf hun eerste werkdag tot uiterlijk hun 68e verjaardag pensioenrechten op.

> Topselect betaalt de premie voor de pensioenregeling. Er is dus geen werknemersbijdrage.

> De premie is inclusief de premie voor partnerpensioen, wezenpensioen, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en administratiekosten.

> De pensioenregeling kent voor iedereen een dekking voor het nabestaandenpensioen.

Meer informatie over Doenpensioen van a.s.r.