Veelgestelde vragen

Bouw ik pensioen op bij Topselect?

Per 1 januari 2021 hebben alle payrollmedewerkers van 21 jaar en ouder recht op een ‘adequaat’ pensioen. Dit is zo bepaald in de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

De huidige pensioenuitvoerder STIPP biedt deze adequate regeling niet. Daarom zorgt Topselect per 1 januari 2021 voor een vervangende regeling, uitgevoerd door een nieuwe pensioenverzekeraar: Doenpensioen van a.s.r. (nieuwe naam Brand New Day).  Topselect voldoet daarmee aan het wettelijk vereiste voor een ‘adequaat’ pensioen.

Wat houdt het in?

> Medewerkers van 21 jaar en ouder, bouwen in de nieuwe regeling vanaf hun eerste werkdag tot uiterlijk hun 68e verjaardag pensioenrechten op. Er is geen wachttijd zoals bij STIPP.

> Topselect betaalt de premie voor de pensioenregeling. Er is dus geen werknemersbijdrage zoals in de Plusregeling van STIPP.

> De premie is inclusief de premie voor partnerpensioen, wezenpensioen, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en administratiekosten.

> De pensioenregeling kent voor iedereen een dekking voor het nabestaandenpensioen.

Wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen bij STIPP?

Uw opgebouwde pensioen blijft bij STIPP conform de regels van STIPP. U kunt nog steeds inloggen in uw eigen omgeving bij STIPP.

Meer informatie over Doenpensioen van a.s.r.