Waarom Payroll?

payroll

Bij een payroll constructie is Topselect de juridische werkgever van de medewerker. Dit betekent dat de medewerker op papier in dienst is van Topselect, maar voor de opdrachtgever werkzaamheden verricht. De opdrachtgever loopt hierdoor minder arbeidsrechtelijke risico’s, maar heeft wel de controle op het dagelijks werk van de medewerker.

De opdrachtgever kan zelf de medewerker werven en selecteren en bij Topselect aanmelden. Topselect kan ook een geschikte kandidaat zoeken.Topselect neemt alle administratieve last over. Van het opstellen van de arbeidscontracten tot het uitbetalen van loon. Ook hoeft de opdrachtgever zich niet bezig te houden met zaken als pensioen en ontslag.

De voordelen op een rij:

  • Tijdbesparing. De opdrachtgever kan zich bezighouden met de corebusiness van onderzoek en onderwijs
  • Hoge mate van flexibiliteit bij werkzaamheden van wisselende omvang en korte duur.
  • Administratieve lastenverlichting en kostenbesparing.
  • Minder arbeidsrechtelijke risico’s. Door de overname van het juridisch werkgeverschap liggen de arbeidsrechtelijke risico’s bij Topselect.
  • Personeel via Topselect is vaak goedkoper omdat de CAO-Nederlandse Universiteiten niet van toepassing is. Topselect valt onder het Burgerlijk Wetboek.
  • Deskundigheid op het gebied van personeelsadministratie en regelgeving.
  • Advies op het gebied van contractbeheer en arbeidsrecht.
  • Een arbeidsovereenkomst via Topselect kan worden ingezet als proeftermijn voor nieuwe vaste medewerkers of als het onzeker is of de werkzaamheden zullen aanhouden (projectmatig).

Heeft u vragen? We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Als uw vraag er niet bij staat neem dan gerust contact op.