Hoe werkt het?

– English below-

Topselect is een payroll bedrijf. Dit betekent dat de medewerker in dienst komt bij Topselect, maar zijn of haar werkzaamheden verricht bij de Universiteit Utrecht of een andere opdrachtgever.

Wat betekent dit voor u?

Arbeidsovereenkomst
Omdat Topselect uw formele werkgever is, sluit u met hen een arbeidsovereenkomst. Zodra u bij Topselect bent aangemeld door de faculteit of dienst waar u gaat werken, krijgt u het verzoek aanvullende informatie te sturen. U ontvangt hiervoor een link.

Na het aanleveren van uw gegevens, doen wij een digitale ID controle. Uiterlijk een week voor aanvang van uw werkzaamheden ontvangt u per e-mail de arbeidsovereenkomst, die u na akkoord digitaal ondertekent. Vanaf dat moment bent u in dienst bij Topselect en kunt u starten met uw werkzaamheden.

Let op! Voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst, is het belangrijk dat u uw gegevens zo snel mogelijk aanlevert. Zonder getekende arbeidsovereenkomst kunt u niet starten met werken en kan Topselect geen salaris uitbetalen.

Account
Topselect werkt met het Topselect Informatie Systeem (TIS). Hierin vindt u informatie die handig is als u via Topselect werkt. Zoals bijvoorbeeld veelgestelde vragen, onze arbeidsvoorwaarden en nieuws over aanpassingen in de dienstverlening of nieuwe regelingen. Ook kunt u hier uw uren declareren, vakantieuren opnemen en kunt u zien welke nieuwe vacatures er zijn.

U kunt een account aanmaken op tis.topselectgroep.nl

Uren declareren en salaris uitbetaling
Nadat u een account heeft aangemaakt kunt u uw gewerkte uren declareren. Kies voor de optie ‘uren declaratie’. U dient dit wekelijks te doen. Zodra de ingevoerde uren zijn goedgekeurd door uw leidinggevende worden deze verwerkt en uitbetaald door Topselect. U kunt de status van uw declaratie volgen in uw account.

Heeft u een maandlooncontract dan hoeft u uw uren niet te declareren. Uw salaris wordt maandelijks automatisch uitbetaald.

Vragen?
Heeft u vragen over de inhoud van uw arbeidsovereenkomst, de arbeidsvoorwaarden (o.a. ziekte, vakantie), het declareren van uren of het uitbetalen van uw salaris? In uw account en op www.topselectgroep.nl vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen. Ook kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met Topselect via info@topselectgroep.nl of 085-0775040.

Heeft u vragen over uw werk of werkplek dan kunt u zich wenden tot uw leidinggevende op de afdeling/ faculteit.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Topselect is a payroll agency. This means that the employee will be employed by Topselect, but performs their activities at Utrecht University.

What does this mean for you?

Employment contract
Because Topselect is formally your employer you will conclude an employment contract with them. After you have supplied your data digitally, Topselect will draw up the employment contract.

A week before the start of your activities at the latest, you will receive the employment contract via e-mail, which you sign digitally after approval. From that time onwards, you will be employed by Topselect and you can commence your activities.

Please note: Without a signed employment contract, you will not be able to start work and Topselect cannot pay your salary.

Account
Topselect works with the Topselect Information System (TIS), where you will find information that is useful when you work via Topselect, including frequently asked questions (FAQs), our employment terms, and news about adjustments to the service or new arrangements. You can also declare your hours here and view any new vacancies.

You can create an account at tis.topselectgroep.nl

Declaration of hours and salary payment
After you have created an account you can declare the hours you have worked. Select the option ‘uren declareren’. (this only applies to on-call employees; employees with a monthly wage contract will be paid automatically).You will be required to do this every week.

Once the hours entered have been approved by your line manager, they will be processed and paid by Topselect. You can follow the status of your declaration in your account.

Any questions?
Do you have any questions about the content of your employment contract, the employment terms (including sickness, holiday), declaring hours or salary payment? In your account at tis.topselectgroep.nl and at www.topselectgroep.nl, you will find answers to the most frequently asked questions. You may also contact Topselect on working days between 9am and 5pm via info@topselectgroep.nl or by calling 085 0775040.

In case of any questions about your work or workplace, you may contact your line manager at the department / faculty.