Veelgestelde vragen

Mijn medewerker gaat werken onder een ander kostenplaatsnummer (WBS) en/of andere werkzaamheden doen. Hoe geeft ik dit door?

In uw TIS account kunt u een kostenplaatsnummer toevoegen. Onder medewerkers in dienst selecteert u de betreffende medewerker en voegt de kostenplaats toe.

In uw Topselect account vindt u onder het kopje 'mijn facturen'  een overzicht van de tarieven.  Ook kunt u contact opnemen met Topselect via info@topselectgroep.nl als u vragen heeft over de tarieven.

De reiskosten voor woon-werkverkeer worden vergoed conform de regeling van de inlener.

Met de Universiteit Utrecht (UU) is afgesproken dat voor studenten de reiskosten voor woon-werkverkeer niet worden vergoed. Heeft uw medewerker incidentele reiskosten, dan kunt u hierover afspraken maken met de medewerker en dit bij Topselect aangeven.

Is uw medewerker geen student dan geldt de reiskostenvergoeding van de UU. In uw aanvraag geeft u aan dat de medewerker de reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed moet krijgen.

 

1/De arbeidsovereenkomst is beëindigd of niet verlengd op initiatief van de opdrachtgever/inlener.
2/De transitievergoeding is niet verschuldigd bij o.a. beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, beëindiging i.v.m. of na de AOW-gerechtigde leeftijd en ernstige verwijtbaarheid van de werknemer.

De kosten van de transitievergoeding zijn opgenomen in het tarief van Topselect.