Veelgestelde vragen

Mijn medewerker gaat werken onder een ander kostenplaatsnummer (WBS) en/of andere werkzaamheden doen. Hoe geeft ik dit door?

In uw TIS account kunt u een kostenplaatsnummer toevoegen. Onder medewerkers in dienst selecteert u de betreffende medewerker en voegt de kostenplaats toe.

In uw Topselect account vindt u onder het kopje 'mijn facturen'  een overzicht van de tarieven.  Ook kunt u contact opnemen met Topselect via info@topselectgroep.nl als u vragen heeft over de tarieven.

U kunt met de medewerker afspreken dat hij/zij een reiskostenvergoeding voor woon- werkverkeer ontvangt. U kunt dit aangegeven in het aanmeldformulier. De vergoeding bedraagt € 0,08 per kilometer, met een maximum van 60 kilometer per dag. De reiskosten zijn onbelast (netto). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen reizen per auto of OV.

1/ De medewerker moet ten minste twee jaar in dienst zijn geweest
2/De arbeidsovereenkomst is beëindigd of niet verlengd op initiatief van de werkgever
3/De transitievergoeding is niet verschuldigd bij o.a. beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, beëindiging i.v.m. of na de AOW-gerechtigde leeftijd en ernstige verwijtbaarheid van de werknemer.

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/6 maandsalaris per 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Vanaf januari 2016 zijn de kosten van de transitievergoeding opgenomen in het tarief van Topselect.