Veelgestelde vragen

Hoe meld ik een medewerker aan bij Topselect?

Dit kan via het formulier op onze website of,in het geval u al eerder medewerkers heeft aangemeld, in uw account. De medewerker ontvangt een verzoek om zijn/haar gegevens in te vullen. Op basis van deze gegevens stelt Topselect een arbeidsovereenkomst op en stuurt deze ter ondertekening aan de medewerker.

 

1/ Een medewerker kan maximaal 3 contracten krijgen in een periode van 3 jaar. Is de periode tussen de contracten langer dan 6 maanden, dan wordt de keten doorbroken en gaat het aantal contracten en de periode van 3 jaar opnieuw tellen.

Let op! Als de medewerker eerder in dienst was bij de UU, kan er sprake zijn van opvolgend werkgeverschap. Dit betekent dat eerdere contracten bij de UU mee tellen in de keten. Als u weet dat een medewerker al eerder op de UU heeft gewerkt, meld dit dan bij Topselect. Topselect zal ook altijd zelf nagaan of een verlenging mogelijk is.

2/ Een verlenging betekent dat de medewerker een nieuw contract krijgt. De aanvraag voor een verlenging kunt u doen in uw Topselect account.  Kies onder het kopje 'mijn medewerkers' voor de optie oproepkracht danwel maandloner verlengen.

Ja dat kan. Als u op de UU werkt kunt u hiervoor een aanvraag doen via uuflexwerk.nl  Anders kunt u een e-mail sturen naar info@topselectgroep.nl

Neem contact op met Topselect om te bespreken welke stappen er genomen kunnen worden om dit op te lossen.