Q&A Wet arbeidsmarkt in balans

Wat betekent het aanbod van vaste uren?

Na elke periode van 12 maanden is Topselect verplicht de medewerker een aanbod te doen voor vaste uren. Gekeken wordt hierbij naar het gemiddeld aantal uren per maand over het afgelopen jaar.

Gaat de medewerker op dit aanbod in dan heeft hij recht op het aantal uren dat in het aanbod is opgenomen gedurende de looptijd van het contract. Dit betekent dat de opdrachtgever, bij de aanvraag van een nieuw contract of verlening, zich bewust moet zijn of hij die vaste uren ook daadwerkelijk kan bieden, aangezien er een verplichting is van loondoorbetaling over deze uren. De medewerker hoeft niet op het aanbod in te gaan. Hij kan er ook voor kiezen flexibel inzetbaar te blijven.

De verwachting is dat er nauwelijks medewerkers zijn die op dit aanbod in zullen gaan. Aangezien dit betekent dat ze: (1) beschikbaar moeten zijn als ze een oproep krijgen (2) geen invloed hebben op het soort werk en locatie van het werk. (3) ze niet minder, maar ook niet meer uren mogen werken dan de uren uit het aanbod.

Het aanbod bevat het totaal van gewerkte uren over het afgelopen jaar. Hoe dit dat zal gaan met het ‘claimen’ van de uren, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zal Topselect, in geval van acceptatie van het aanbod- zoveel mogelijk uren proberen in te delen bij de verschillende opdrachtgevers (in overleg).

Topselect brengt per medewerker in kaart wat het arbeidsverleden op dit moment is en wanneer de omslag van 12 maanden wordt bereikt. Op basis hiervan kunnen we zien welke medewerkers in januari 2020 of later een aanbod voor vaste uren moeten krijgen en wanneer dit het geval is bij een evt. verlenging.

Indien gewenst, kunnen opdrachtgevers langskomen bij Topselect om hun situatie te bespreken.

Ja, medewerkers moeten nog steeds hun uren invoeren, aangezien de vaste uren uit het aanbod in overleg met de opdrachtgever ingedeeld worden. Dit kan per week, per maand of per jaar zijn. Het is dus vooraf duidelijk op hoeveel uren de medewerker recht heeft, maar niet wanneer hij deze uren werkt.