Q&A Wet arbeidsmarkt in balans

Kunnen lopende fase B contracten na 1 januari vast worden?

Nee. De lopende Fase B contracten ((6 contracten in een periode van 4 jaar) blijven geldig tot de einddatum van het contract. Ze worden niet ineens vast. Voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden vallen ze wel per 1 januari onder de WAB.

Vanaf 1 januari 2020 geldt dat er medewerkers zijn, die na afloop van hun contract geen verlenging meer kunnen krijgen, terwijl dat met het huidige fasen systeem misschien wel had gekund. Deze medewerkers moeten er dan eerst 6 maanden + 1 dag uit voordat ze weer in dienst kunnen. Topselect kan in het systeem zien voor welke medewerkers dat geldt.

Tot het einde van het jaar kan nog wel gebruikt worden gemaakt van de fase B contracten. Let er wel op dat er per 1 januari 2020 vaak sprake zal zijn van een arbeidsverleden van 12 maanden of meer en daarmee een verplicht aanbod voor vaste uren. Ook valt het contract wat betreft arbeidsvoorwaarden direct onder de WAB.

Ja. Topselect zal bij de aanvraag van een nieuw contract of verlenging altijd nagaan of dit mogelijk is binnen de ketensystematiek. Twijfelt u of het aanvragen van een contract mogelijk is? U kunt het navragen bij Topselect voordat u de aanvraag doet.