Q&A Wet arbeidsmarkt in balans

Als een medewerker minder dan 4 dagen van tevoren wordt opgeroepen, kan hij dan niet op komen dagen en wel vragen om uitbetaling van de uren?

Nee. De medewerker kan nee zeggen tegen een oproep. Maar als hij toezegt te komen, ook al is de oproep minder dan 4 dagen van tevoren, dan mag je verwachten dat hij ook komt.

Het betekent wel dat als de opdrachtgever de medewerker heeft opgeroepen/ingedeeld en korter dan 4 dagen van tevoren afzegt, de tijdstippen of het aantal uren (ten nadele van de medewerker) wijzigt, de medewerker recht heeft op uitbetaling van de uren waarvoor hij oorspronkelijk was ingedeeld.