Q&A Wet arbeidsmarkt in balans

Hoe zien de nieuwe arbeidsvoorwaarden eruit?

Topselect volgt hierin de Cao Nederlandse universiteiten. Denk daarbij aan bepalingen als: vakantiedagen, eindejaarsuitkering en doorbetaling bij ziekte en feestdagen. De huidige Cao loopt af op 31/12/2019. Hoe de nieuwe Cao eruit gaat zien is nog afwachten.

In algemene zin kan gezegd worden dat de tarieven omhooggaan. Hoe dit precies zal uitpakken weten we op dit moment nog niet. Topselect is hierover in gesprek met de UU. Ook loopt de huidige Cao Nederlandse Universiteiten af op 31/12/2019. Hoe de nieuwe Cao eruit zal zien is nog
afwachten.

Wat betreft het adequaat pensioen: dit vereiste geldt niet eerder dan 1 januari 2021.