Q&A Wet arbeidsmarkt in balans

Hoe zien de nieuwe arbeidsvoorwaarden eruit?

Voor werknemers die via Topselect bij de Universiteit Utrecht werken wordt de cao Nederlandse Universiteiten gevolgd. Denk daarbij aan bepalingen als: vakantiedagen, eindejaarsuitkering en doorbetaling bij ziekte en feestdagen. Bij andere inleners wordt gekeken naar de daar geldende cao of regelgeving.

U vindt de nieuwe arbeidsvoorwaarden in uw TIS account

Door de de verruiming van de arbeidsvoorwaarden (o.a. meer verlof, eindejaarsuitkering), opbouw van de transitievergoeding vanaf dag 1 en een hogere WW premie, stijgen de tarieven per 1 januari 2020 met ca. 14%.

U vindt het schema met de tarieven voor 2020 in uw TIS account. Of u kunt hiervoor contact opnemen met Topselect via info@topselectgroep.nl


 

Volgens afspraak met de Universiteit Utrecht, wordt er per 1 januari 2020 geen onderscheid meer gemaakt tussen studentmedewerker en studentmedewerker plus. Als de medewerker een student is en werkt via Topselect, dan geldt een standaard bruto uurloon (minimumloon).

Per 1 januari 2020 is dat €10,05. Samen met vakantietoelage, vakantie uren en eindejaarsuitkering komt dit neer op een bruto loon van €13,19.

Let op! Reeds bestaande arbeidsovereenkomsten met een bruto uurloon hoger dan het minimumloon blijven van kracht tot het einde van de arbeidsovereenkomst. De aanpassingen in loon gelden voor nieuwe arbeidsovereenkomsten en verlengingen.