Werknemer

werving

Hier vindt u informatie die belangrijk is als u in dienst bent bij Topselect.

Nieuw bij Topselect?

Bent u nieuw bij Topselect? Lees hier in het kort hoe wij werken.

Informatie- en Arbeidsvoorwaarden

De inhoud van de Informatie en Arbeidsvoorwaarden maakt deel uit van uw arbeidsovereenkomst en is van toepassing op de arbeidsverhouding tussen u en Topselect. De Informatie- en Arbeidsvoorwaarden omvatten arbeidsvoorwaarden en procedures die gelden bij Topselect. Ook treft u informatie aan over huidige wet- en regelgeving.

Pensioen regeling

Topselect is aangesloten bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Dit betekent dat u zo lang u bij Topselect in dienst bent, pensioen opbouwt bij StiPP. Meer informatie hierover kunt u vinden op stippensioen.nl

Ontslag

Als u voor het eind van uw arbeidsovereenkomst wilt stoppen met uw werkzaamheden, dan kunt u het ontslagformulier invullen en digitaal versturen.

Urenregistratie

Als in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen dat u een urendeclaratie moet indienen bij Topselect, dan dient u dit te doen voor het einde van de week waarin de werkzaamheden zijn verricht.

Via de urenportal  kunt u een digitale urendeclaratie invullen en indienen.

Functioneringsgesprek

Topselect vindt het belangrijk om te weten of u tevreden bent over uw werkzaamheden en werkomgeving. Daarom voeren we graag een wederzijds gesprek met u, met als doel te zien of u het naar uw zin heeft en of Topselect en de opdrachtgever tevreden over u zijn. Verbeterpunten, persoonlijke ontwikkeling en ambities voor de toekomst komen in het gesprek aan de orde.

Wij vragen u het formulier voorafgaand aan het gesprek zover mogelijk in te vullen en ‘voor gezien’ te laten tekenen door uw direct leidinggevende. U kunt het formulier toesturen per e-mail of meenemen naar het gesprek. De competentielijst kan u helpen bij het invullen van het formulier.