Werknemer

werving

Hier vindt u informatie die belangrijk is als u in dienst bent bij Topselect.

Nieuw bij Topselect?

Bent u nieuw bij Topselect? Lees hier in het kort hoe wij werken.

Informatie- en Arbeidsvoorwaarden

De inhoud van de Informatie en Arbeidsvoorwaarden maakt deel uit van uw arbeidsovereenkomst en is van toepassing op de arbeidsverhouding tussen u en Topselect. De Informatie- en Arbeidsvoorwaarden omvatten arbeidsvoorwaarden en procedures die gelden bij Topselect. Ook treft u informatie aan over huidige wet- en regelgeving.

Pensioen regeling

Topselect is aangesloten bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Dit betekent dat u zo lang u bij Topselect in dienst bent, pensioen opbouwt bij StiPP. Meer informatie hierover kunt u vinden op stippensioen.nl

Ontslag

Als u voor het eind van uw arbeidsovereenkomst wilt stoppen met uw werkzaamheden, dan kunt u het ontslagformulier invullen en digitaal versturen.

Urenregistratie

Als in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen dat u een urendeclaratie moet indienen bij Topselect, dan adviseren wij u dit te doen voor het einde van de week waarin de werkzaamheden zijn verricht. De uren moeten uiterlijk voor het einde van de daaropvolgende maand zijn ingeleverd.

Via de urenportal  kunt u een digitale urendeclaratie invullen en indienen.

Functioneringsgesprek

Topselect vindt het belangrijk om te weten of u tevreden bent over uw werkzaamheden en werkomgeving. Daarom voeren we graag een wederzijds gesprek met u, met als doel te zien of u het naar uw zin heeft en of Topselect en de opdrachtgever tevreden over u zijn. Verbeterpunten, persoonlijke ontwikkeling en ambities voor de toekomst komen in het gesprek aan de orde.

Wij vragen u het formulier voorafgaand aan het gesprek zover mogelijk in te vullen en ‘voor gezien’ te laten tekenen door uw direct leidinggevende. U kunt het formulier toesturen per e-mail of meenemen naar het gesprek. De competentielijst kan u helpen bij het invullen van het formulier.