Direct aanmelden

Uw naam

Uw email

Uw Telefoonnummer

1. Wat is de directe aanleiding om contact met Topselect op te nemen?

2. Wat is uw huidige situatie?

3. Wat voor werk doet u en welke behoeften en verwachtingen heeft u ten aanzien van de inhoud van het werk?

4. Welke initiatieven heeft u in de afgelopen twee jaar in het kader van uw ontwikkeling genomen?

5. Wat ziet u als uw sterke kanten?

6. Wat ziet u als uw minder sterke kanten?

7. Wat is het doel dat u wilt bereiken met het (coachings-)traject bij Topselect? en wat zijn uw verwachtingen van de begeleiding?

8. Heeft u nog opmerkingen of vragen?

Upload uw c.v.