Arbeidsvoorwaarden in vogelvlucht

 

Wijzigingen arbeidsvoorwaarden onder ABU-cao per 1 januari 2018

 Oude situatieSituatie per 1 januari 2018*
KetenregelingMaximaal 3 contracten voor bepaalde tijd gedurende een aaneengesloten periode van 2 jaar.
Onderbrekingen van zes maanden of minder tussen de arbeidsovereenkomsten tellen mee voor de totale periode van 2 jaar.
Maximaal 6 contracten voor bepaalde tijd gedurende een aaneengesloten periode van 4 jaar.
Onderbrekingen van zes maanden of minder tussen de arbeidsovereenkomsten tellen mee voor de totale periode van 4 jaar.
Ziekte Er is recht op doorbetaling van loon gedurende maximaal twee jaar. Dit geldt uiteraard slechts voor de duur van de arbeidsovereenkomst.
Gedurende de eerste vijf aaneengesloten dagen van ziekte is dat 100% van het loon. Daarna is dat 70%.
Er is recht op doorbetaling van loon gedurende maximaal twee jaar. Dit geldt uiteraard slechts voor de duur van de arbeidsovereenkomst.
Gedurende de eerste 52 werken is dat 91% van het loon en gedurende de 53ste tot en met de 104e week 80%, waarbij geldt dat er minimaal recht is op het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon. De 1ste dag van arbeidsongeschiktheid geldt als wachtdag.
Verlof152 vakantie-uren per jaar bij een 38-urige werkweek
Topselect heeft de werkdagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar als verplichte verlofperiode aangewezen.
152 vakantie-uren per jaar bij een 38-urige werkweek en 38 bovenwettelijke vakantie-uren.
Topselect heeft de werkdagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar als verplichte verlofperiode aangewezen.

*Voor zover en zolang de arbeidsovereenkomst kwalificeert als een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW.

 

 

Arbeidsvoorwaarden in vogelvlucht

 Arbeidsvoorwaarden maandloners per 1 januari 2018Arbeidsvoorwaarden oproepkrachten per 1 januari 2018
Wetenschappelijk personeel (WP)Cao nu: WP kan alleen via Topselect aangesteld worden in geval van ziekte, zwangerschapsverlof, piekbelasting en projectwerkzaamheden. Cao nu: WP kan alleen via Topselect aangesteld worden in geval van ziekte, zwangerschapsverlof, piekbelasting en projectwerkzaamheden.
Salarisschalen / uurloonVertaalslag UFO zonder dit waar dan ook expliciet te benoemen/beschrijven. Bruto loonafspraken.Standaard uurloon voor studentmedewerkers.
Arbeidsomvang en werktijden per week38 uur per week38 uur per week
Vakantiegeld8%8%
Reguliere loonsverhogingn.v.t. of in overleg bij nieuw jaarcontract.n.v.t. of in overleg bij nieuw jaarcontract.
Proeftijd Art. 7:652 BW

contract ≤ 6 maanden geen proeftijd mogelijk
contract < 2 jaar proeftijd max. 1 maand
contract ≥ 2 jaar proeftijd max. 2 maanden
n.v.t.
Kennismakingsgesprek/FunctioneringsgesprekGedurende looptijd van contract kan medewerker uitgenodigd worden voor een (functionerings)gesprek.n.v.t.
OpleidingenNaar aanleiding van functioneringsgesprek.Arbeidsmarkt trainingen
Pensioen*

*verplichte deelname Stipp pensioenfonds

Stipp Pensioen (Basis regeling) na 26 weken dienstverband. Geen werknemerspremie.

Stipp Pensioen (Plus regeling) na 78 weken dienstverband. Werknemerspremie 4%.
Stipp Pensioen (Basis regeling) na 26 weken dienstverband. Geen werknemerspremie.

Stipp Pensioen (Plus regeling) na 78 weken dienstverband. Werknemerspremie 4%.
Zwangerschap- en bevallingverlof, ouderschapsverlofWet arbeid en zorg (WAZO). Geen doorbetaald ouderschapsverlof.Wet arbeid en zorg (WAZO). Geen doorbetaald ouderschapsverlof.
ZiekteEr is recht op doorbetaling van loon gedurende maximaal twee jaar. Dit geldt uiteraard slechts voor de duur van de arbeidsovereenkomst.

Gedurende de eerste 52 weken is dat 91% van het loon en gedurende de 53ste tot en met de 104e week 80%, waarbij geldt dat er minimaal recht is op het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon. De 1ste dag van arbeidsongeschiktheid geldt als wachtdag.
Er is recht op doorbetaling van loon als de medewerker is opgeroepen en ziek is of ziek wordt tijdens de werkzaamheden.

Er is recht op doorbetaling gedurende maximaal twee jaar. Dit geldt uiteraard slechts voor de duur van de arbeidsovereenkomst.

Gedurende de eerste 52 weken is dat 91% van het loon en gedurende de 53ste tot en met de 104e week 80%, waarbij geldt dat er minimaal recht is op het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon. De 1ste dag van arbeidsongeschiktheid geldt als wachtdag.

VerlofWettelijk minimum: 152 uur bij een 38-urige werkweek en 38 bovenwettelijke vakantie-uren.

Topselect heeft de werkdagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar als verplichte verlofperiode aangewezen.
Daarnaast kan Topselect nog twee andere werkdagen als verlofdagen aanwijzen.

Wettelijk minimum: 152 uur bij een 38-urige werkweek en 38 bovenwettelijke vakantie-uren.

Topselect heeft de werkdagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar als verplichte verlofperiode aangewezen.
Daarnaast kan Topselect nog twee andere werkdagen als verlofdagen aanwijzen.

FeestdagenFeestdagen worden doorbetaald als het gaat om een dag waarop de medewerker normaal gesproken zou werken.

Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, 5 mei (in lustrumjaren), Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Koningsdag.
Feestdagen worden doorbetaald als het gaat om een dag waarop de medewerker normaal gesproken zou werken/opgeroepen is.

Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, 5 mei (in lustrumjaren), Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Koningsdag.
Reiskosten woon-werkverkeer€ 0,08 per km, met een maximum van 30 km voor enkele reis.€ 0,08 per km, met een maximum van 30 km voor enkele reis.
TransitievergoedingEr is recht op een transitievergoeding voor medewerkers die ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest en van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd. Als de medewerker zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt is er geen recht op een transitievergoeding.

I.v.m. opvolgend werkgeverschap kan de UU de door Topselect uitgekeerde transitievergoeding in mindering brengen op een evt. in de toekomst uit te betalen transitievergoeding door de UU.
Er is recht op een transitievergoeding voor medewerkers die ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest en van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd. Als de medewerker zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt is er geen recht op een transitievergoeding.

I.v.m. opvolgend werkgeverschap kan de UU de door Topselect uitgekeerde transitievergoeding in mindering brengen op een evt. in de toekomst uit te betalen transitievergoeding door de UU.

Voor de volledige Informatie-en Arbeidsvoorwaarden klik hier